مارین آسا

با توجه به اهمیت بازرسی در پروژه های صنعتی ، شرکت بازرسی فنی مارین آسا با پشتوانه تجربیات چندین ساله افراد و پرسنل ، در سال 1383 با موضوع زیر در تهران تاسیس و با شماره 220374 ثبت گردید انجام نظارت و بازرسی فنی کالا و تجهیزات صنعتی در داخل و خارج ، ارائه خدمات بازرسی فنی و آزمایشات غیر مخرب ، انجام بازرسی فنی حین تعمیرات اساسی کارخانجات و حین عملیات راهبردی ، انجام بازرسی فنی تانکرهای حمل مواد شیمیایی و سیلندرهای گازهای صنعتی ، انجام تعمیرات اساسی کارخانجات ، نظارت بر نصب دستگاه ها و ماشین آلات ، طراحی سیستمهای کنترل خوردگی تاسیسات صنعتی و ارائه روشهای جلوگیری از خوردگی ، بازرسی فنی کالاهای صنعتی و غیر صنعتی قبل از حمل و انجام آزمایشات آب و رسوب و آلیاژهای فلزی و غیر فلزی.